Veckans matsedel ser du här!

Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 

AVGIFTER

Ny maxtaxa från 1 januari 2017

  Avgiftstak* Dock högst
     
Barn 1 (yngsta barnet) 3% 1362 kr
Barn 2 2% 908 kr
Barn 3 1% 454 kr

Maxtaxa
Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar 45 390 kr i månaden eller mer

 

Inkomst
Din avgiftsgrundande inkomst är normalt din lön före skatt. Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter, får du betala maxavgiften. Tänk på att om din verkliga inkomst blir högre än du angett kan du få betala tilläggsavgift i efterhand. Som avgiftsgrundande inkomst räknas i huvudsak följande inkomster före skatt.

 

Heltidsavgift

Heltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går mer än 30 timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg.

 

Deltidsavgift

Deltidsavgift gäller för barn som är mellan ett och två år och som går högst 30 timmar i veckan, avgiften ändras från och med augusti det år barnet fyller tre år. Samma avgift gäller för barn som är tre till fem år och går mer än 15 timmar i veckan och i fritidshemmet: Barn som är tre till fem år får under skolterminerna gå gratis 15 timmar i veckan från och med augusti det år barnet fyller tre år.

 

Rätt avgift

Kontrollera att du betalar rätt avgift. Om du har betalat för hög avgift kan du bara få tillbaka pengar för högst två månader. Om du har betalat för lite ska du däremot betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden.

 

Följande är inte avgiftsgrundande inkomst

Försörjningsstöd, bostadsbidrag och barnbidrag.