Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN GLÄNTAN


Via en pedagogisk dokumentation har vi möjligheter att se barnet på nytt – om och om i gen. Vi tänker, lyssnar och ifrågasätter i en gemensam reflektion kring det vi ser och hör.

Vi synliggör våra teorier och hypoteser ifrågasätter dem och skapar nya. Genom dokumentationen gör vi oss synliga för oss själva. Samtidigt använder vi dokumentation så att vi gör barnet synligt för sig själv.
Vi gör också barnen synliga utåt mot föräldrarna och andra.
På det viset gör vi oss själva och vår gemensamma kultur på förskolan synlig.
Barnet blir ett subjekt för oss vuxna när vi låter barnet få ansvar och makt över sina egna tankar och den verklighet som de kan påverka.

Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg fungerar både som underlag för fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering. Vad dokumentationen kan göra är att fortlöpande ge oss information om, Vilket förhållningssätt har vi till barn, kollegor, lärande eller till barnens familj?

Vad är jag för pedagog i det här arbetet med barnen?

Var står jag/vi just nu?

Samtidigt ger dokumentationen svar på vad barn kan, hur barn tänker och hur det lär sig.
Det innebär att även pedagogen ges kunskap att gå in i en läroprocess.
Dokumentationens viktigaste uppgift är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktivt kunskapsskapande subjekt, samt utgör utgångspunkten för barns fortsatta utforskande och kunskapsskapande.

Dokumentationen presenterar vi i form av utställningar väl synligt för barnen, föräldrar och andra besökande. Det enskilda barnet förstår att vi värdesätter och respekterar dess försök att lära sig och förstå mer av sig själv och sin omvärld, när barnets tankar och handlingar så omsorgsfullt tas till vara och oavbrutet sätter nya spår på väggarna. Vi gör det på ett tydligt och informativt och estetiskt sätt, så att barnen delar med sig av sin egen läroprocess och av sina kamraters.

Dokumentationen i miljön skapar gemensamma minnen som barnen kan återvända till.
Den skapar en gemenskap och stolthet över det vi tillsammans åstadkommer.
Föräldrarna får en möjlighet att följa vad barnen gör på vår förskola. De får möjligheter att upptäcka nya sidor hos sitt barn.

Varje barn har ett eget fotoalbum som vi sätter in kort från deras vardag på förskolan. Albumet får de med sig den dagen de slutar på Gläntan.
Barnen har också en ”Min bok” där vi sätter in min egen berättelse (en berättelse om barnet som föräldrarna skriver när de börjar hos oss). Vi sätter in inskolningsdokumentation, ett urval av dokumentationer, projekt, kort vi tagit under året, teckningar och målningar mm.


Även denna får barnen med sig när de slutar som ett minne från åren på Gläntan.

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.