Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
FÖRÄLDRAR OCH DELAKTIGHET I FÖRSKOLAN GLÄNTAN
 
En förskola kan inte utvecklas utan föräldrarnas delaktighet, förskolan bygger på att det finns ett sammansvar. Vi vill se sammansvar som ett grundbegrepp. Vi behöver varandras kunskap, kompetenser, historia och framtid.

 
Föräldrarna är en del av förskolan och deras delaktighet börjar redan innan barnet har börjat. 
I och med att föräldrarna får veta att det fått en plats på förskolan 
så börjar en relation som varar flera år framåt.

 
Förskolan är en plats för hela familjen, det vill säga även syskon och släktingar ska känna tillhörighet och uppleva att de har sin del i förskolans identitet, Vi för på ett tidigt stadium diskussioner med föräldrarna om vad en förskola är för något, deras bild och vår bild måste få möjlighet att mötas.

 
För oss är Gläntan en plats för utveckling, lärande och forskning, och den bygger på våra olika kulturer och demokratiska samtal. Det är också en plats för lyssnandet - ett aktivt lyssnande som välkomnar olikheter. Detta gäller inte enbart barnen utan även föräldrar och pedagoger. Vi växer och utvecklas i samspel med varandra och genom lyssnande och dialog.

 
Under verksamhetsåret har vi föräldramöten, utvecklingssamtal och inskolningssamtal för nya barn och föräldrar. På föräldramötena har vi information om verksamheten och föräldrarna får komma med egna förslag. Vi låter föräldrarna arbeta med de material barnen arbetar med, lera, färg, glitter, pärlor, papper och klister. Vi kan presentera en videofilm över barnens vardag på Gläntan, lyssna på band där barnen sjunger eller ett projekt vi arbetat med.

 

 
Varje år avslutas med en fest och utställning av barnens projektarbeten, som vi kallar för Gläntan Dagen, då alla är välkomna att komma och grilla och umgås. Varje familj tar med det de vill äta och dricka.

 
Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och att vi på Gläntan har barn och föräldrar med invandrarbakgrund anordnar vi en internationell middag varje år där varje familj tar med sig en maträtt från sitt hemland och bjuder de övriga.

 
Som förälder har du rätt att delta i ditt barns utveckling och lärande på förskolan.
 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.