Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
DATASKYDD (GDPR) - HANTERING AV PERSONUPPGIFTER INOM FÖRSKOLAN GLÄNTAN
 

Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. Den är EU-gemensam och ersätter den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter. 
GDPR för dig som vårdnadshavare på Förskolan Gläntan AB 


Här kan du läsa mer om vad Förskolan Gläntan AB gör för att skydda din integritet och vilka rättigheter du har. 
Så behandlar vi dina personuppgifter 


För att säkerställa att ditt barn får utbildning och omsorg av hög kvalitet behöver förskolan hantera ditt barns personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt barns namn, adress och personnummer. 


Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare, till exempel dina kontaktuppgifter. 


Här kan du se vilka olika personuppgifter som vi kan behöva behandla för ditt barn eller dig, samt vilken rättslig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar personuppgifterna. 


Mina rättigheter 


Som vårdnadshavare har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina och ditt barns personuppgifter, varför ditt barns förskola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till. 


Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina eller ditt barns personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett. Du har även rätt att ifrågasätta hur ditt barns förskola hanterar dina eller ditt barns personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter ditt barns förskola behandlar. 
Barn i förskolan 


För Barn i förskolan behandlar vi 22 olika typer av personuppgifter: Namn, Personnummer, E-post adress, Grupp (avdelning)/förskola, Vistelsetid Förskolan, Ersättning (förskolepeng), Kommunens utbetalningsunderlag, Beskrivningar av barnets förändrade kunnande, Adress, Egenvård - medicinska behandlingsscheman, Orosanmälningar till socialtjänst, Diskriminering/kränkande behandling, Specialkost, Incidenter/tillbudsrapport, Klagomålsärenden, Foton/film, Medicinsk anamnes, Psykologisk anamnes, Specialpedagogiska behov, Psykosocial status, Extra anpassningar, Foto/bild.  


Personuppgiftsansvarig som är juridiskt ansvarig är Förskolan Gläntan AB.

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.