Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
Historik

Loris Malaguzzi grundaren av Reggio Emilia filosofin utformade en pedagogik vars främsta mål var att
stimulera barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra språk.


Loris Malaguzzi var fram till 1985 chef för den Kommunala barnomsorgen i Reggio Emilio i Italien, efter hans pension var han dess pedagogiska konsult. Han mindes tydligt hur allt började. Det var några dagar efter befrielsen 1944 och allt var en våldsam villevalla. Telefonerna fungerade inte, Ryktena gick men ingen visste om de var sanna. Malaguzzi tog cykeln ut till Villa Cella. Där var det högar med sand och sten, Under ett tak av trasor till skydd mot solen stod två kvinnor och putsade med hammare och bräckjärn tegelstenarna rena från kalk och gammalt murbruk. Man tog tillvara stenarna från sönderbombade hus. Ryktena var alltså sanna. Tegelsten lades på tegelsten i ett initiativ sprunget ur befolkningens breda lager. Så kom daghemmet "XXV Aprile" till som bär sitt namn efter befrielsen. Daghemmet existerar än i dag.År 1963 övergick det i Reggio Emilias ägor.


Reggio Emilia är en stad ungefär av Uppsalas storlek nästan tre timmars tågresa från Milano och mindre än en timme från Bologna. Reggio ligger på Pofodens bräkliga slättland i landskapet Emilien. Under krigets dagar var staden ett starkt fäste mot fascismen och den har också starka rötter i kooperativ och demokratiska traditioner.


Efter det första daghemmet i Villa Cella år 1944 byggdes sex små daghem spontat upp de två följande åren, de administrerades och drevs av kvinnor med frivilliga insatser och med ett litet ekonomiskt stöd från kommunistpartiet. Ända från början ville kommunen ta över daghemmen men motarbetades både av regeringsorgan och av kyrkan som ville behålla sitt monopol över barnens fostran.


För att alla skulle se hur de arbetade gick de ut på Piazzor (torg) och parker och visade hur de arbetade. I kampen på kvalité har Loris Malaguzzi haft en avgörande betydelse. Till sin utbildning var han psykolog och pedagog med en bakgrund som lärare för både barn och vuxna och som teaterarbetare och redaktör på en tidning. Han kämpade för kvalité och kreativitet inom barnomsorgen.


 


"Ett barn har hundra språk

men berövas nittionio.


Skolan och kulturen


skiljer huvudet från kroppen.


De tvingar en att tänka utan kropp


och handla utan huvud.


Leken och arbetet,


verkligheten och fantasin


görs till varandras motsatser."


 


Denna dikt är skriven av Loris Malaguzzi som formulerar sin kritik av samhället. Han utformar en pedagogik vars främsta mål var att stimulera barnen att träna alla sina sinnen, alla sina hundra språk. En träning som måste påbörjas under det viktigaste utvecklingsskedet i ett barns liv: förskoleperioden. Loris Malaguzzi grundaren av Reggio Emilias speciella barnomsorgs filosofi avled den 30 januari 1994. Han vågade kämpa för sin vision om barnen och deras rättigheter. han var en ledare som vägleddes av sitt synsätt och sin övertygelse. 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.