Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen

Inne miljö

Vår miljö är genomtänkt in i minsta detalj. Vi kan dock aldrig bli färdiga med miljön, då barnen såväl som verkligheten ständigt förändras.

Det innebär att diskussionen om miljön alltid måste hållas vid liv - vi måste hela tiden ifråga sätta och fundera över om idéerna fortfarande håller.

Vi erbjuder barnen en miljö som bjuder på överraskning och utmaning.
Den är estetisk tilltalande och bjuder på spänning och delaktighet.
Miljön är välkomnande.


En känsla av lust och delaktighet ska möta alla som är på eller som besöker förskolan.
Det är viktigt för oss att barnen själva kan påverka miljön.

Men även föräldrarnas del i miljön har stor betydelse.
Bygghörnan är en demokratisk mötesplats, ett sätt för förhandling.
Det finns så många uttryckssätt och möjligheter i bygg och konstruktion.

Materialet inspirerar och barnen möts, förhåller sig till upplevelser, samt hittar nya vägar. Alla sinnen och erfarenheter utmanas.
Genom bygg och konstruktionsleken försöker barnen förstå sin omvärld på samma sätt som genom allt annat de gör.
Bygghörnan är ett språk eller ett verktyg som barnen har tillgång till på Gläntan.

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.