Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
KLAGOMÅLSHANTERING INOM FÖRSKOLAN GLÄNTAN

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolan.

Förskolan Gläntans värdegrund står för omtanke, öppenhet, och handlingskraft. Vi sätter därför stort värde på en fungerande dialog med vårdnadshavare och barnen. Vi är lyhörda inför dina åsikter och ser dessa som en nyckel i vårt ständiga arbete att utveckla våra verksamheter. Din röst är viktig för oss!


Hit kan du vända dig

Om du har klagomål på förskolan kan du vända dig till:

1. Förskollärare/barnskötare på avdelningen där ditt barn går

2. Förskolechef Madelene Ohlander

3. Fylla i detta dokument och lämna in det till avdelningen

Gärna både muntligen och skriftligen.

Om du vill vara anonym så skriv ut blanketten och skicka den till:

Förskolan Gläntan AB
Madelene Ohlander
Frösätrabacken 7 C
127 37 Skärholmen

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.