Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
VÅRT KÖ SYSTEM PÅ FÖRSKOLAN GLÄNTAN  
  
Urvalsgrund  Prioritering
  
Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan erbjuds plats före andra barn1
  
Barn med längst kötid till förskolan erbjuds plats.
Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum
till grund för placering, d.v.s. äldre barn går före yngre.
2
  
Alla barn ska erbjudas plats oavsett vilken kommun barnet är folkbokförd i (öppenhetskravet).  3

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.