Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
KVALITETSSÄKRING I FÖRSKOLAN GLÄNTAN

 
Förskolans kvalitet och utvecklingsarbete utarbetas i en verksamhetsplan som är relaterad till åtaganden, arbetssätt och tydliggörandet av läroplanens uppsatta mål för förskolan.

 
 

 
Kvalitetssäkring uppnås genom:
 • Utvärdering, uppföljning och analys vilket sker systematiskt i form av diskussioner och verksamhetsberättelse/kvalitetsredovisning

   
 • Pedagogisk dokumentation

   
 • Avdelningsmöten, personalmöten och planeringsdagar

   
 • Utvecklingssamtal

   
 • Kompetensutveckling

   
 • Förskoleundersökning
   
 
 

 
Förskolan har upprättat handlingsplaner för barnsäkerhet, krisplaner och likabehandlingsplan .

 
Förskolan utför egenkontroller i systematisk Brandskydd, Livsmedelshantering, Barnskydd, Miljö och hälsa samt Arbetsmiljö.

 
Genom erfarenhet att arbeta tillsammans, systematiskt dokumentera och utvärdera den föräldrasamarbete skapar förskolan
förutsättningar att skapa kvalitetsarbetet till en levande utvecklingsverksamhet.
 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.