Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
LIKABEHANDLINGSPLAN - ETT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLAN GLÄNTAN
 

Från och med 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.


 
Lagen stärker barns lika rättigheter .

 
Den innebär för oss en skyldighet att tillsammans med pedagoger, barn och föräldrar förebygga och förhindra all kränkande behandling.

 
Arbetet grundar sig på förskolans gemensamma värdegrund.

 
TRYGGHET RESPEKT DEMOKRATI LIKA VÄRDE

 
 

 
Förskolans Likabehandlingsplan innehåller mål och metoder, förebyggande arbete, ansvar, dokumentation samt åtgärder/ uppföljning. Likabehandlingsplanen är ett levande styrdokument som revideras årligen i samband med förskolans kvalitetsredovisning.
 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.