Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
Miljön


Inne miljö

Ute miljö


En viktig del i vårt arbetssätt är miljön den tredje pedagogen. Miljön hos oss är i ständig utveckling och process, där vi utgår från barnet, ålder, deras intressen och behov. 


Vi inreder rummen i olika verksamhetshörnor t.ex. för bygg och konstruktion, ateljé samt rum för ljusexperiment. 
Vi skapar en genomskinlighet i rummet och olika material står tillgängligt för barnen, vilket ger barnen impulser i deras tänkande, handlande och kreativitet. 


Miljön på förskolan har en spännande atmosfär som inbjuder till nyfikenhet att fortsätta in till oss.

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.