Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen

MIN BOK (PORTFOLIO) I FÖRSKOLAN GLÄNTAN


På förskolan arbetar båda avdelningarna med portfolio i en form som heter " Min bok" Min Bok är ett sätt för oss att tydliggöra våra mål samt planera och utvärdera verksamheten.

Det är ett underlag för utvecklingssamtal och annan samverkan mellan förskola/föräldrar.

Föräldrar och pedagoger får kunskap i hur barnet tänker och hur de erövrar sin kunskap.

Portfolio är ett förhållningssätt som innebär att säkerställa dokumentation på ett tydligt sätt

Får barnen att se sin egen utveckling

Tar större ansvar för sitt eget lärande

Ser och påverkar sin egen utveckling

Syns som individ

Stärker barnets självkänsla

Stimulerar lusten till ett livslångt lärande

Portfolio är en metod som hjälper föräldrarna att får en kontinuerlig återkoppling till förskolans verksamhet. Aktivt följer och stödjer sitt barns utveckling

Boken innehåller en inskolningsdokumentation, Min egen berättelse (en berättelse som föräldrarna skriver om sitt barn när de börjar hos oss). Vi samlar utvalt material som tydligt visar vad barnet lärt sig under sin tid på förskolan tex. Projektarbeten, dokumentationer, målningar, och bild-fotohantering.

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.