Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
REGLER OCH RIKTLINJER VID SJUKDOM I FÖRSKOLAN GLÄNTAN

 

Att hålla en förskola fri från infektioner är omöjligt. Några infektioner bör man ha för att stärka motståndskraften och smittorisken bör ej överdrivas. Det vore dock bra om vi kunde hålla oss till några riktlinjer, som vi är överens om, för att undvika undringar och irritationer.
 

 
Grundregel 
Barnets allmäntillstånd är avgörande för om det kan återgå till verksamheten. Barnet skall orka delta i förskolans planerade aktiviteter, som kan innebära utomhusvistelse i flera timmar.

 
Vid "vanliga förkylningar" bör man självklart vara hemma om man har feber. I övrigt får man bedöma från fall till fall beroende på hur medtaget barnet är. Klarar barnet av att delta i den vanliga verksamheten på förskolan? Ett barn kan verka friskt hemma, men klarar inte av att vistas i grupp hela dagen. Smittorisken är som allra störst alldeles när en förkylning bryter ut.

 
Vid ögoninfektioner är man hemma tills ögonen är fria från var.

 
Vid maginfektioner är man hemma när man har diarré och kräkningar och håller diet. Man måste vara hemma en dag extra för att kolla att magen tål vanlig föda.

 
Vid penicillinbehandling bör man vara hemma de första dagarna. Eventuell smitta har brutits ner under tiden och man har hunnit se om penicillinet verkat. Om barnet skall vara hemma längre eller om det är OK att vara på förskolan måste vi bedöma tillsammans! Är barnet mycket medtaget, trött och ur gängorna? Finns det personal tillräckligt just då som kan ställa upp och ta hand om ett litet barn, som är extra hängigt? Ibland kan man bedöma det som lämpligt att ditt barn är hemma ett tag för att återhämta sig.

 
Vid impetigo/svinkoppor är man hemma till dess att såret är läkt. Det är smittsamt och kräver att man håller på skilda handdukar, kuddar m.m. på ett sätt som är omöjligt på förskolan.
 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.