Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
TERAPIHUND PÅ FÖRSKOLAN GLÄNTAN
 

Förskolan Gläntan får besök av terapihunden hjärtat. Barnen lär sig hur man uppträder mot ett djur, hur man klappar samtidigt som de lär sig mer om hundens behov och beteenden. Genom att träffa en hund kontinuerligt visar forskning på att barnens självförtroende och självkänslan ökar då de känner en trygghet med hunden, de känner acceptans med hunden och medkänslan för andra ökar genom att de tar hand om hunden. Samvaron med hunden stimulerar också känseln, rörelser och motoriken i fingrar, armar och händer samtidigt som samspelet med hunden ökar motivationen till ett aktivt och fokuserat lärande. 


Barn som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp som visar koncentrationssvårigheter och/eller socioemotionell svårighet kan genom kontakt med djur uppleva trygghet och att vara sedda.


Djuren stimulerar barns empatiska förmåga och en inlevelse i andra människors situationer. 
Empati innebär hjälpsamhet, omsorg och ansvarskänsla.


Det handlar även om att ha ett etiskt förhållningssätt mot människor och djur.


Med djur nära i miljön skapar det en lugn och trygg atmosfär i förskolan.

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.