Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
TRYGGHET OCH TRIVSEL I FÖRSKOLAN GLÄNTAN


Trygghet och trivsel i förskolan Gläntan är vår grundsyn är att barn och föräldrar alltid skall känna sig välkomna och får ett trevligt bemötande
i det dagliga mötet på förskolan.


Vi uppnår målet att alla ska känna trygghet och trivsel i vår förskola genom:


att ha trygga återkommande rutiner


att vi ser alla barn i det dagliga arbetet


att vi ger barnen positiv förstärkning


att vi hjälper barnen att sätta ord på sina känslor


att barnen får vistas i en säker miljö med utbildad personal


Vi strävar efter att få ett bra föräldrasamarbete med förtroende, tillit och delaktighet. 


Vi är tydliga med informationen till våra föräldrar, har regelbundna utvecklingssamtal
förälder/pedagog om barnets vardag i förskolan.

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.