Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen

UTE MILJÖN I FÖRSKOLAN GLÄNTAN

Ute miljön i förskolan för leken utomhus är mycket konkret och rörlig, och rika på möjligheter till språkutvecklande dialog, begreppsbildning som att beskriva ett blads färg och form för en kamrat, så att den kan måla det, ger en god träning att finna rätt ord.

Vi arbetar med naturen utifrån årstiderna då barnen får uppleva skogen med alla sina sinnen, samla, jämföra och sortera.

Tillsammans leker vi lekar och sjunger sånger som anknyter till den planerade aktiviteten.

Vi tar in naturen på olika sätt i projektet, t.ex. att samla olika långa korta tjocka pinnar och därefter jämföra det med att rita med tjocka, tunna, spetsiga, trubbiga pennor. Detta ger också övning i sorteringsövningar som tränar att kunna se skillnader och att organisera föremål efter olika kriterier, samt att kunna uttrycka det. Detta är nödvändigt för det matematiska tänkandet och vid läsinlärning. Grupperna leds av en pedagog som har gått utbildning genom friluftsfrämjandet.

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.