Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen
VÄRDEGRUNDEN I FÖRSKOLAN GLÄNTAN
 

I mötet erfar barnen våra värderingar och blir i förlängningen byggstenar när barnen formar den egna värdegrunden.

Vi lever i det globala samhället, många människor med olika kulturell bakgrund och olika synsätt lever i dag i Sverige.


För oss på Gläntan är det viktigt att värna om grundläggande demokratiska värderingar, om olikhet, människosyn och därmed också om mänskliga rättigheter.

Vi diskuterar gemensamt vad vi lägger in i de olika ord och begrepp när det gäller läroplanens grundläggande värden.

Vi utformar en verksamhet som bygger på ett demokratiskt tänkande.

Där barn möts av vuxna som respekterar dem, som får dem att uppleva att deras åsikter och tankar betyder något, utvecklar demokratiska värderingar.


 
 
  • Hur visar vi barnen respekt?
  • På vilka sätt kan vi låta barnen komma till tals?
  • Hur kan vi bemöta barn så att de upplever att deras tankar är viktiga?
  • Varifrån kommer jag?
  • Vem är jag?
 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.