Hem
GDPR i förskolan
Vad är Reggio Emilia?
Pedagogik
Historik
Trygghet och trivsel
Lediga jobb
Ansök om plats
Vårt kösystem
Verksamheten------>>
Kom på studiebesök
Terapihund inom förskola
Om Förskolan Gläntan
Miljön------>>
Avgiftsnivåer
Klagomålshantering
Kontakta oss
Copyright
   
 
   
  Föräldrarsidan
  Veckans mat
   
   
                    Förskolan Gläntan AB
Frösätrabacken 7 C
12737 Skärholmen

VÅRA MÅL I FÖRSKOLAN GLÄNTAN

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi skall skapa ett varmt och tillmötesgående klimat.

Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas.

Barnen

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar språk och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Förståelse att alla människor har lika värde.

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Utveckla sin identitet och känna trygghet i den.

Utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp.

Att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ansvara för gemensamma regler.
Föräldrar

Vi är lyhörda och beaktar föräldrarnas åsikter och synpunkter, både när det gäller barnen och verksamheten.

Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan pedagoger och föräldrar

Ge föräldrarna möjlighet att utöva inflytande över mål och konkretisera i den pedagogiska planeringen

 

 

 

 

                          Copyright © 2018 Förskolan Gläntan ® AB,  Samtliga rättigheter förbehålles.