Veckans matsedel ser du här!

Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Terapihund inom förskola

 


Terapihund - djurens betydelse för barns lärande

På förskolan gläntan får vi besök av terapihunden hjärtat. Barnen lär sig hur man uppträder mot ett djur, hur man klappar samtidigt som de lär sig mer om hundens behov och beteenden. Genom att träffa en hund kontinuerligt visar forskning på att barnens självförtroende och självkänslan ökar då de känner en trygghet med hunden, de känner acceptans med hunden och medkänslan för andra ökar genom att de tar hand om hunden. Samvaron med hunden stimulerar också känseln, rörelser och motoriken i fingrar, armar och händer samtidigt som samspelet med hunden ökar motivationen till ett aktivt och fokuserat lärande.

Barn som av olika anledningar behöver extra stöd och hjälp som visar koncentrationssvårigheter och/eller socioemotionell svårighet kan genom kontakt med djur uppleva trygghet och att vara sedda.

Djuren stimulerar barns empatiska förmåga och en inlevelse i andra människors situationer.
Empati innebär hjälpsamhet, omsorg och ansvarskänsla.

Det handlar även om att ha ett etiskt förhållningssätt mot människor och djur.

Med djur nära i miljön skapar det en lugn och trygg atmosfär i förskolan.