Förmodligen den bästa privata Reggio Emilia inspirerade förskolan i Stockholm

 

>> BILDSPEL
 
>> ANSÖKAN OM FÖRSKOLEPLATS
>> STUDIEBESÖK
>> VÅRT KÖSYTEM
>> LEDIGA JOBB
 
TERAPIHUND
>> DJURENS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE
 
FAKTA OM OSS
>> OM OSS
>> PEDAGOGER
>> VÄGBESKRIVNING
 
VAD ÄR REGGIO EMILIA?
>> HISTORIK
>> PEDAGOGIK
 
 
VERKSAMHETEN
>> VÅRT MÅL
>> DOKUMENTATION
>> PORTFOLIO
>> PROJEKT
>> VÄRDEGRUND
>> MILJÖ
>> BARN & SPRÅK
>> FÖRÄLDRAR &  DELAKTIGHET
>> KVALITETSSÄKRING
>> LIKABEHANDLINGSPLAN
>> RIKTLINJER VID SJUKDOM
>> VÅR MAT
 
 
ÖVRIGT
 
>> AVGIFTER
>> KONTAKTA OSS
 
 
FÖRÄLDRARSIDAN
>> LOGGA IN HÄR!
 
Förskolan Gläntan  AB ®
Frösätrabacken 7 C - 127 37 Skärholmen
Tel.08-88 84 11

info@forskolan-glantan.se
 
Rapportera eventuella fel på sidan till
webmaster@forskolan-glantan.se
 
 
Copyright © 2017 Förskolan Gläntan ® AB,
Samtliga rättigheter förbehålles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Välkommen till Förskolan Gläntan ®
 
Förskolan Gläntan är en mötesplats med tre avdelningar för barn mellan 1-5 år.
 
Förskolan Gläntan är belägen i Sätra med närhet till Mälaren, naturområden och parker som inbjuder till lek och utforskande.
 
Vi erbjuder stora, ljusa och lokaler där vi utvecklar och stimulerar barnens fantasi och kreativitet i en inspirerande miljö som lockar till nyfikenhet.
 
Förskolan Gläntan arbetar efter Reggio Emilia filosofin, en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnets behov som utgångspunkt och i takt med det moderna  samhällets snabba förändring.

 

Förskolan tillhandahåller alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden kl. 06.30 - 18.30. Förskolan erbjuder och bedriver verksamheten enligt gällande styrdokument även under semesterperioder. Föräldrar ska erbjudas alternativ förskola om verksamheten har stängt.

 

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter på verksamheten eller inte tycker att vi levt upp till våra åtaganden ber vi dig vända dig till:

  • Pedagogerna på avdelningen
  • Förskolechef Madelene Ohlander

När vi tar emot ett klagomål ser vi över orsakerna till klagomålet och vidtar de åtgärder som behövs och återkoppling ges.